ಫ್ರೀಜ್ ಡ್ರೈ ವರ್ಮ್

  • ಒಣಗಿದ ಕುರುಕುಲಾದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ

    ಒಣಗಿದ ಕುರುಕುಲಾದ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ

    ಫ್ರೀಜ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಜಿಗುಟಾದದ್ದು ಈಗ ಕುರುಕಲು ಆಗಿದೆ!ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಿಸುವಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು.ನಮ್ಮ ಕುರುಕುಲಾದ ಹುಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ, ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ.
    ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡುಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ!